Voorwaarden Aanreiken - Aanreiken

Ga naar de inhoud

Voorwaarden Aanreiken

Informatie
 
 


CAT-behandelovereenkomst 2022

   

                       
Ik val als CAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/
Ik werk als CAT-collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode                 
       

CAT-therapeut.   Ruud van Gool Aanreiken.
Reusel: 9-12-2021
Door dit document te lezen, erkennen CAT-therapeut en cliënt dat:
 
De cliënt in behandeling gaat bij de CAT-therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven.
Een behandeling van Aura en Chakra heling kost € 30 euro. Ditzelfde geldt voor een Signature Cell Healing
Een behandeling Signature Cell Healing, inclusief een ingeweven Aura en Chakra healing met één gratis nabehandeling op afstand kost totaal € 65.00.
Activeren 16 DNA lichtcodes kost € 100.00
Activeren pijnappelklier kost € 75.00

De cliënt op de hoogte is van de door de CAT-therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte is van het door de CAT-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)
De CAT-therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening
Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden.
Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht.
Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CAT-therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT-therapeut beëindigt.
De behandeling door de CAT-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de CAT-therapeut gevoerde geschilleninstantie.
Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en CAT-therapeut; contant, per rekening per consult etc. De cliënt ontvangt een declaratienota van de CAT-therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid.
De cliënt op de hoogte is van het feit dat de CAT-therapeut een cliëntdossier bijhoudt.
De CAT-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.
De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.
De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en de CAT-therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.
 
In alle andere gevallen beslist Aanreiken iom met CAT en Balens verzekeringen.
 
 
Ruud P.S.M. van Gool
 
Lid nummer: 20170788
 
Jaarlicentie 2022 Erkend Alternatief Therapeut - Level: 2
 

Deze Therapeut voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
 
 
Copyright 2024 Aanreiken
Terug naar de inhoud